7 mașini vechi LXIII

iată-ne la episodul 63. Ce bine că-l putem începe cu o raritate bine păstrată - anume, o Toyota Corona din seria a treia - mai de pe la sfîrșitul ei, ceea ce-nseamnă că bate binișor zece ani… pe-o roată… inclusiv pe cea de rezervă!

Ando a găsit-o. Pe cea de mai jos a adus-o Boemul:

Nu vedem așa ceva-n fiecare zi. E un Fiat Spider, un 2000 - în fapt, indicativul sub care s-a continuat la sfîrșitul anilor ‘70 fabricarea modelului 124 Spider. Fain, nu?

Mai jos, Ando ne-a adus un Citroen Visa:

S-a lansat la sfîrșitul anilor ‘70. Din acest model, s-a desprins - cumva - și cel ce urma să fie Oltcitul nostru.

Mai jos, să vedem - odată-n plus - cam de unde a plecat Citroenul ca s-ajungă la Visa. De la 2CV:

… un exemplar drăguț, găsit de Cristian Malide sus, în Dealul Mitropoliei.

Păstrăm forma și mai vedem înc-o mașină legendară - o Broască, așa cum îi zicem noi. Una, așa cum este -mai amărîtă și mai ruginită…

… și alta, așa cum poate fi - dacă vrei s-o mai schimbi și s-o faci mai interesantă.

Pe cea de-a doua Broască a găsit-o Ando.

Pe cele de jos - doar eu. Iată, din nou, niște Lăzi 1200 - Fiaturi 124, la bază. Pe măsură ce trec anii, iubesc din ce în ce mai tare linia lor simplă și elegantă. Nu-mi dau seama cum de italienii au reușit să creeze o așa mașină, atît de aproape de esența nevoii de mașină.

Încheiem. Vedem un Nissan X-Terra. E, îmi pare, varianta americană a modelelelor cu care sîntem obișnuiți pe-aici, pe la noi.

(lista completă a episoadelor şi a maşinilor publicate - aici)

Dacă aveţi întrebări despre unele dintre maşinile publicate, vă stăm la dispoziţie.

Matty: una pe zi

din zbor

Minimal - una din cele mai bune cofetării de rețea din București - a închis pe Ion Mihalache. Păcat.

mîncaţi şi beţi cu moderaţie | faceţi sport | mergeţi cu bicicleta | mergeţi pe jos

stăpînii inelelor

… ce-ar mai fi de zis?

de la Ando. Alte mîțe somnoroase? - aici, aici, aici, aici și aici.

Matty: una pe zi

Niţică istorie – Lemaître (I)

scris de C. D. Mocanu

Historia est lux veritatis

A căzut pradă febrei imobiliare şi ultima clădire rămasă pe platforma fostelor uzine Lemaître/Timpuri Noi.

Primăria sectorului 3 a eliberat la data de 16.12.2013 Autorizaţia de construire nr. 844 pentru „două imobile 2S+P cu plaza+Mz+10E+et. tehnic şi un imobil 2S+P cu plaza+Mz+4E~6E+et. tehnic, cu funcţiunea de birouri, servicii, spaţii publice şi comerciale, spaţii pentru parcare auto la sol, anexe tehnice”.

Termenul de execuţie este de doi ani începând cu data de 15.12.2014. Lucrările au demarat, cam timid, la începutul anului 2015.

În curând peisajul va fi de nerecunoscut şi am mari îndoieli că Vastint proprietarul „ansamblului imobiliar” aflat în construcţie, va marca pentru viitorime existenţa pe acel loc a unei perle a industriei româneşti. „Lemetru”, ca reper bucureştean, va deveni istorie.

Ştiind că „cine strânge greu, păstrează bine”, să întoarcem însă o filă a „îngălbenitelor hrisoave” şi vegheaţi de „făclia curiozităţii” să privim Uzinele Lemaître aşa cum erau ele în anii ʼ20.

Ne ajută almanahul pe anul 1923 al ziarului Argus - Economie, Statistică, Judiciare, Finanţe, Comerţ, Industrie, Agricultură.

„Uzinele Lemaitre, îşi au originea încă din 1873. Louis Lemaitre, francez, având concesiunea spălatului rufelor de la spitale, face în 1865 o spălătorie mecanică; iar în 1873 clădeşte lângă această spălătorie actuala turnătorie, astfel cum se vede şi azi, cu şarpantele şi macaralele sale de lemn.

Firma Lemaitre obţine concesiunea fabricărei greutăţilor şi măsurilor, cari până atunci erau confecţionate de fabricanţi diferiţi, foarte variate ca greutate şi conţinut.

Această concesiune a fost punctul de plecare al dezvoltărei uzinelor Lemaitre. Treptat, Louis Lemaitre a fabricat, fără concurenţă, şi alte obiecte de fontă ca băncile, gurile de canale, felinarele, grilajele, cari au stabilit definitiv reputaţia acestei fabrici pe piaţa Bucureştiului.

Prin moartea lui Louis Lemaitre în 1894, uzinele trec prin diferite administraţiuni, cari au clădit atelierele de cazangerie, strungărie, instalaţiunile noui de forţă motrice, sistemele de presat hidraulic, tiparul pieselor de fontă, etc.”

◊◊◊◊

● Mai multe documente menţionează înfiinţarea spălătoriei mecanice L. Lemaître în anul 1864 şi nu în 1865 aşa cum apare în Almanahul Argus.

Dealtfel anul 1864 este recunoscut şi oficial. În 2004 s-au sărbătorit 140 de ani de existenţă a uzinelor Timpuri Noi, ocazie cu care a fost amplasată pe clădirea pavilionului administrativ o placă comemorativă cu textul: „LEMAITRE - TIMPURI NOI, Fondată 1864, Dezvelită azi 27 august 2004 în prezenţa Excelenţei Sale Domnului Ion Iliescu Preşedintele României”.

● Încă de la începutul activităţii industriale Louis Lemaître a fost preocupat de fabricarea uneltelor, echipamentelor şi utilajelor agricole.

Ziarul Adevĕrul, anul VII, nr. 1884, 8 iunie 1894 ne informează că „Uzinele Lemaitre constructori de maşini agricole, industriale şi de salubritate publică” produceau „batose şi locomobile superioare tuturor similarelor străine ca sistemă, soliditate de construcţiune, şi capacitate de lucru. Nici un bob risipă.” Maşinile au fost „încercate la lucru trei ani consecutivi alături de diferitele maşini străine certificate”. Acţiunea a fost supravegheată şi verificată de „o comisiune specială numită de onor Minister al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniului” compusă din domnii Ioan Calinderu, I. Lupulescu, I. Don, V.C. Munteanu.

În raportul acesteia se spune:

„Comparate din punctul de vedere al combinărei pieselor şi părţilor maşinei şi al manevrărei lor în raport cu maşinele similare din străinătate, maşinele Lemaître se presintă în excelente condiţiuni de simplicitate şi de uşurinţă de manevrare, condiţiuni indispensabile la asemenea maşini, căci permit a fi manevrate de oameni cu puţină experienţă. Putem fi siguri că în scurt timp cea mai mare parte din maşinele agricole se vor construi în ţară, creîndu-se ast-fel o nouă industrie care va contribui a spori avuţia naţională”.

Reclama publicată de Adevărul conţine şi îndemnul: „Nu cumpăraţi maşini străine mai înainte de a vedea maşinile române Lemaître!” Curat anticoncurenţial şi protecţionist dar benefic României!

Unul dintre cei care la acea vreme au beneficiat de produsele Lemaître a fost şi Constantin Călibăşeanu, „mare proprietar şi agricultor”. După primul an de utilizare a unei garnituri locomobilă - batoză, acesta trimete „Domnului director al Uzinei Lemaître” o scrisoare, publicată de ziarul Adevĕrul, anul VII, nr. 1880, 3 iunie 1894, în care, printre altele, menţionează: „Ţinîndu-se compt de dificultăţile pe care trebue să le învingă ori-ce industrie crescîndă, vă felicit, Domnii mei, pentru ideea ce aţi avut de a introduce şi la noi fabricaţiunea maşinelor de treerat, şi sper că în viitor în urma încuragierei ce veţi primi din partea agricultorilor noştri şi mărind atelierele D-voastră, veţi face să încetăm de a fi tributari numai fabricaţiunei streine. În ceea-ce priveşte, când voiu avea trebuinţă de o nouă garnitură nu voiu lipsi de a vă face la timp comanda mea şi de a recomanda şi colegilor mei de a cumpăra maşinele D-voastră”.

Am insistat asupra acestor aspecte din nevoia de a sublinia două concluzii:

▪ În jurul anului 1890, Uzinele Lemaître produceau locomobile şi batoze fiind pionierul industriei specializate şi primul producător autohton de maşini agricole complexe.

▪ Confruntate cu o concurenţă foarte puternică din partea tuturor marilor producători străini prezenţi pe piaţa românească (presa vremii o dovedeşte cu prisosinţă) Uzinele Lemaître au adoptat o strategie de promovare bazată pe prezentarea explicită a principalelor avantaje ale produselor româneşti, verificate şi confirmate de practică sau de comisii oficiale, insistând pe caracterul naţional al producţiei şi pe necesitatea consolidării avuţiei naţionale.

În încheierea acestei etape a incursiunii noastre istorice şi înainte de a reveni la Almanahul Argus, câteva fotografii din epocă.

Reclamă apărută în Anuarul Bucurescilor pe anul 1895, Ediţiunea XII, Proprietar - Editor Litho - Tip. Carol Göbl, Strada Doamnei nr. 16, Bucureşti, 1895:

În 1898 Uzinele Lemaître îşi schimbă forma de organizare şi denumirea. Acţiune la purtător în valoare de „doue sute lei” emisă de „Societatea Anonimă Metalurgică Română Lemaitre, foste Usinele Lemaitre”:

1904 - Expoziţia Societăţii Agrare a Marilor Proprietari. Standul Societăţii Anonime Metalurgice Române Lemaitre pentru vânzarea „suvenirelor exposiţiei fabricate în Uzinele Lemaitre:

◊◊◊◊

Sfârşitul primei părţi. (Va urma!)

Matty: una pe zi

cacuarele

Din puzderia de lucuri și lucrușoare ce-s cerute unui copil ce merge la școală nu pot lipsi culorile.

Acuarelele există și acum. Mărci celebre, produse scumpe, chinezării proaste, felurite debușeuri vîndute de distribuitorii mari de papetărie - găsești orice.

… printre lucrurile cumpărate, cu prilejul începerii Școlii, sînt și acuarelele astea.

Se cheamă „Colibri” și-s produse de Combinatul Fondului Plastic - da, mai există.

Încă nu le-am folosit; mă zgîiesc fără oprire la felul în care este construită cutiuța de plastic.

Da, multora dintre noi le trezește amintiri; nu nostalgii. Amintiri leagate de păpușile și mașinuțele oribile, fabricate din plastic vinețiu și casant, care ne-au otrăvit copilăria de dinainte de Revoluție.

Iată, acum, la un sfert de secol după Revoluție, la un sfert de secol de revenire la Industrie pe Principii Competitive și Capitalism, un producător care se cacă pe ambalaj și pe prezentarea produsului.

Mergeți într-o librărie și vedeți cum toate produsele ce-s destinate copiilor încearcă să arate cît mai drăguț.

Și-apoi priviți poza de mai sus.

În anul 2015, Combinatul Fondului Plastic face o cutie de plastic ale cărei bumbi de închidere au o distanță de juma’ de centimetru-ntre ei - o cutie cum nu mai credeam că se mai fabrică în Lumea Civilizată.

Matty: una pe zi

toleranța, privită de sus

… peste week-end, s-a ținut în Capitală un maraton. Ca de fiecare dată, asta a adus cu sine masive blocări de străzi - chiar străzi importante.

Nu m-a afectat; pur și simplu știam de anii trecuți cam ce-nsemnează asta, așa că nu m-am deplasat prin zona centrală a Bucureștiului.

… destui oameni or fi bodogănit destule cînd s-au pomenit blocați, deviați și întîrziați în transportul public și mașinile lor personale.

Sînt, însă, convins că anul ăsta numărul celor care s-au necăjit la gîtuirea traficului auto a fost mai mic decît anul trecut.

Mda - lumea s-a mai obișnuit cu astfel de evenimente. Cu crosuri, marșuri ale bicicliștilor, maratoane.

Acum un an-doi-trei se lăsa cu pumni, parbrize sparte și cu urlete ce-acopereau mesajul frumos al activității fizice.

Bucureșteanul, în 2015, s-a mai obișnuit. Cicliști? Bine, lasă-i să treacă. Alergători? Hai, să le facem loc și lor.

E un soi de toleranță - dar nu chiar aceea bună, bazată pe înțelegere și cunoaștere. Ci acea toleranță mai de mîna a doua, aceea de boier față de capriciile sîcîitoare ale vreunui servitor: „lasă-l, dragă, și pe el, dacă-i face plăcere!”

E, totuși, un început de toleranță - ceea ce merită să luăm în seamă: nu trăim dintr-astea în fiecare zi.

Nu-nseamnă că sîntem mai buni - ci doar că nu sîntem nici pe departe o cauză pierdută; o s-o scoatem cumva noi la capăt.despre ce se mănîncă în Bucureşti - şi cu ce se mănîncă Bucureştiul.

acasa

despre noi

autori

harti si scheme

linkuri

vorbim despre...

550 555 ando arhitectura biciclete blog caricaturi case cazute C D Mocanu civilizatie cofetarie covrigi cultura cumparaturi fast food fun general guest post internet istorie magazine masini Matty parcuri patiserie patrimoniu plimbare porcarii porcarii imense poze presa primarie prostii prostuar radio restaurante shaorma strazi tampenii timpenii trafic transport public trezim copiii una pe zi uritenii

comentarii

arhiva

fierbinți