despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiularhiva

din presa vremii