despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiularhiva

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (II)

de C. D. Mocanu și HM

Azi, un calendar al Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor și alte două ale Căilor Ferate; mai precis ale Oficiului de exploatare a vagoanelor restaurant și de dormit.

Va urma!

anularea și reducerea impozitelor din presa vremii

de Ando și HM

Pe 14 iunie 1949 – imediat după Naționalizare – se dădea decretul privind anularea și reducerea de impozite, taxe și amenzi fiscale, de orice fel, din anii precedenți.

Rămășiță a „politicii dușmănoase” a vechiului regim exploatator, „asuprirea celor ce muncesc, stabilirea de impuneri ireale, dresarea de acte de contravenție fără bază legală” trebuia lichidată laolaltă cu „haosul din trecut” și „procedeele banditești ale dușmanilor regimului nostru de democrație populară”.

Expunerea de motive, împreună cu textul decretului, s-a publicat a doua zi în presa centrală, iar noi am ales să vi le arătăm din prima pagină a României Libere.

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

Nițică istorie – Palatul „Gaz și Electricitate” plus alte câteva povești (I)

scris de C. D. Mocanu

„Istoria este memoria lucrurilor spuse și făcute.” – Carl L. Becker

După ce, în 1924, a cumpărat participațiile acționarilor francezi, Societatea Generală de Gaz și de Electricitate (S.G.G.E.) trece în proprietatea Primăriei Capitalei. Noua achiziție va împărți cu Uzinele Comunale București (U.C.B.) sediul central al acestora situat pe Strada Sărindar/Constantin Mille la numărul 8-10.

În 1930, ca parte a unui plan de reorganizare, cu aprobarea Consiliilor de administrație, primarul Dem I. Dobrescu a încredințat conducerea celor două întreprinderi comunale inginerului Nicolae G. Caranfil (28 noiembrie 1893, Galați – 22 aprilie 1978, New York).

Acesta se va dovedi „om loial, om drept, om bun, om bun acolo unde trebuie să-și reverse bunătatea, om de muncă metodică și fecundă, om creat pentru fapte mari, omul pe care l-a înzestrat Dumnezeu cu însușirile ce îi trebuiesc unui bun conducător, omul care întruchipează tot ca să fie iubit și stimat”, așa cum l-a caracterizat, numai după câțiva ani, George Burcel Nirvan, subdirector general al U.C.B.

Înghesuiala din clădirea devenită neîncăpătoare stânjenea activitatea și zădărnicea inițiativele de dezvoltare ale celor două companii aflate sub o conducere unică. Noul director, „animator, organizator și creator prin excelență”, nu putea accepta situația. Începe fără ezitare demersurile pentru ca Gaz și Electricitate să-și construiască un sediu propriu.

Gândul îndrăzneț al lui Caranfil „a avut adânc ecou în permanenta bunăvoință și larga solicitudine a Consiliului de administrație” și a președinților acestuia, primarii Dem I. Dobrescu și Alexandru Gh. Donescu.

Dificila sarcină de a proiecta o clădire adaptată activităților specifice ale companiei și nevoilor celor puși să le desfășoare a fost încredințată prolificului arhitect Paul Smărăndescu (1881 – 1945), exponent al stilului neoromânesc, cel care, cam tot pe atunci, terminase Palatul ziarului Universul.

Așa s-a rotunjit, în perioada 1932 – 1934, zestrea imobiliară a Bucureștiului cu un nou palat, cel al Societății de Gaz și Electricitate, o clădire care a trecut prin vremuri și a ajuns până la noi fără ca împătimiții de istoria orașului să-i cunoască povestea.

Despre ce a ieșit din colaborarea arhitectului cu directorul și cu un colectiv de specialiști ai S.G.G.E. ne-au lăsat mărturie autorii monografiei „Cum este organizată și cum funcționează Societatea Generală de Gaz și de Electricitate din București”. „Lucrarea, terminată de imprimat la 10 septembrie 1938, executată din îndemnul și după planul domnului director general N. Caranfil prin colaborarea direcțiilor și serviciilor societății, redijarea generală având-o Secretariatul General”, se adresa în principal funcționarilor și lucrătorilor pentru a-i stimula „să se identifice mai mult cu Societatea, să se perfecționeze în funcțiile ce le îndeplinesc, să-și sporească cultura generală, să-și îmbunătățească sănătatea și rezistența fizică, să fie mai legați între ei și astfel să ridice odată cu ei și întreprinderea” care reprezenta „o mândrie a Capitalei și a țării prin organizarea ei”.

Să urmărim deci firul descrierii așa cum este ea prezentată în capitolul „Sediul Societății”.

Sediul Societății noastre este în Bd. Take Ionescu 33, într’un imobil nou cu 7 etaje, construit în 1933. După un scurt timp acest imobil dovedindu-se neîncăpător, a fost complectat și mărit cu o anexă construită cu fațada în Str. Nic. Bălcescu 34. Amândouă aripile ocupă un teren de 2245,50 m², din cari 2007,50 m² sunt construiți.”

***

Clădirea, construită de inginerul Emil Prager (1888-1985), a fost amplasată pe bulevardul Tache Ionescu/Gen. Gh. Magheru în apropierea pieței Lascăr Catargiu/piața Romană, la mică distanță de intersecția cu strada Biserica Amzei.

În anul 1937 i s-a adăugat Corpul B. Fațada acestuia și intrarea principală se aflau spre strada Nicolae Bălcescu/D.I. Mendeleev.

Comunica însă la fiecare nivel cu clădirea principală (Corpul A) astfel încât funcționarii să se poată deplasa nestingheriți întru îndeplinirea obligațiilor profesionale.

După Naționalizare, clădirile Ministerului Industriei Miniere și Geologiei construite pe strada Mendeleev nr. 34 – 36 „au luat fața” Corpului B și l-au ascuns pentru totdeauna.

Fostul palat Gaz și Electricitate, devenit între timp sediul Ministerului Energiei Electrice, a rămas atunci doar cu accesul dinspre bulevardul Magheru.

I-am trecut pragul pentru prima dată în august 1980. Eram de puțin timp absolvent al Facultății de Energetică și urma să mă prezint la I.R.E. București, acolo unde mă aștepta un post obținut prin repartiție. Nu știam nimic despre S.G.G.E., despre sediul acesteia sau despre directorul Nicolae Caranfil. Am aflat repede de la ultimii meseriași adevărați, trecuți pe la școala profesională și de viață care a funcționat la Gaz și Electricitate. Restul a fost pasiune însoțită de o încăpățânată căutare pentru a scoate la lumină comori ale orașului meu.

Până în decembrie 1989 și câteva luni după aceea, am trecut de zeci de ori prin clădirea din bulevardul Magheru nr. 33. Mă întrebam deseori ce ar fi gândit Nicolae Caranfil despre cele ce se petreceau în birourile care adăposteau oameni de tip nou, proiectați în atelierele socialismului științific.

Vremurile pe care România a fost obligată să le traverseze l-au afectat și pe inginerul Emil Prager. Rămas fără cunoscuta lui antrepriză de construcții, trecut în rândurile „proletariatului” și-a pus priceperea și experiența în slujba noilor autorități. Nu avea de ales! Trebuia să-și asigure traiul! Așa a ajuns să lucreze în casa construită chiar de el pentru Gaz și Electricitate. Ce o fi fost în sufletul omului Prager?

În M.E.E. a ocupat foarte mulți ani funcția de consilier, expert în construcții. Ajuns la o vârstă venerabilă, a continuat să muncească cu dăruire până cu puțin timp înainte de a pleca spre o lume mai dreaptă.  Toate marile proiecte ale energeticii românești i-au trecut prin mână. O voce respectată și ascultată cu luare–aminte, inclusiv de către factorii de decizie politică.

***

„Clădirea este prevăzută cu instalațiunile tehnice cele mai moderne, fiind una dintre puținele de acest fel din București.

Aripa mai veche a imobilului este construită cu schelet de beton, iar aripa mai nouă cu schelet de fier, spațiile fiind umplute cu zidărie de cărămidă. Pardoseala de la subsol este din mozaic de gresie poroasă, de marmoră pe săli, scara principală și hall, iar pe scările de serviciu din mozaic de beton. Planșeul birourilor din clădirea mai veche este acoperit cu linoleum, din clădirea cea nouă cu parchet de lemn.

  

La repartiția birourilor s’a avut în vedere economia de timp și ușurința introducerii publicului care are legături cu Societatea. În acest scop, birourile care deservesc publicul pentru chestiuni curente sunt așezate în hallul mare din parterul imobilului, spațios și comod, cu câte două intrări și ieșiri, spre Bd. Take Ionescu și spre Str. N. Bălcescu. Chiar și în zilele de cea mai mare aglomerație, hallul prezintă destul spațiu pentru o circulație ușoară a publicului.”

***

Intrarea principală, situată în dreapta clădirii spre bulevardul Tache Ionescu, era utilizată deopotrivă de toți funcționarii Societății și de public (pentru probleme deosebite). În plus existau și trei intrări secundare (de serviciu) care asigurau accesul – circulația personalului auxiliar, transportul materialelor sau evacuarea în caz de incendiu.

După 1948, trimișii domnului… domnului Stalin pe pământ, mânați de dorința de a nu fi confundați cu cei mulți, au mai schimbat regulile. În iulie 1949 a fost înființat Ministerul Energiei Electrice și al Industriei Electrotehnice (ministru Gheorghe Gaston Marin) care s-a instalat pentru mulți ani în palatul Gaz și Electricitate. Din acel moment intrarea principală a fost rezervată ministrului, adjuncților, directorilor și oficialilor de grad înalt. Restul lumii, inclusiv conducătorii unităților subordonate, folosea intrarea din stânga, cea de serviciu de unde un ascensor și o scară meschină, foarte îngustă, permiteau accesul în clădire.

În cincisprezece ani am avut onoarea de a pătrunde în minister pe intrarea oficială doar de două ori. Prima oară în august 1980 la invitația inspectorului general Emilian Simian și a doua oară în ziua de 30 decembrie 1989 la ordinul lui Valeriu Popa, adjunct al ministrului, pentru a mă pune la adăpost de iminenta arestare pe care mi-o punea la cale comandantul militar al C.I.R.E.!

Holul mare, de la parter, constituia centrul activității pe care Societatea Generală de Gaz și de Electricitate o desfășura „în strâns contact” cu publicul și unde clienții se bucurau de toate condițiile pentru a-și rezolva repede și eficient problemele.

 

„O parte din Serviciile Societății au în acest hol un număr de funcționari ocupând o serie de ghișee:

  • Biroul de informații
  • Cassieria generală (Biroul de restanțe, Restituirea     anticipațiilor, Cassier plătitor, Încasare taxe verificare instalații interioare și cocs)
  • Serviciul abonaților (Abonamente la instalațiuni noui, Abonamente la instalațiuni cu contori existenți, Încetări de abonamente, Cassa abonamente)
  • Serviciul de tarife electricitate și firme luminoase (Informațiuni pentru aplicarea tarifelor, Informațiuni pentru firme luminoase, primirea formelor pentru plata firmelor luminoase)
  • Serviciul extra-urban (Informații, extinderea rețelelor electrice Comune Suburbane)
  • Serviciul de verificări ale instalațiilor interioare și ale contorilor (Primirea specificărilor preliminare, Informațiuni asupra verificărilor, Reclamațiuni și orice fel de probleme în legătură cu contorii)”

Un spațiu important era rezervat expoziției „Totelectric”. Pentru detalii să facem apel la monografia deja invocată.

„Pentru a stimula răspândirea aparatelor electrice casnice și pentru a înlesni cumpărarea lor de către abonați, Soc. G-lă de Gaz și de Electricitate a înființat o organizație denumită Totelectric. În această organizație se poate înscrie orice firmă, care vinde aparate electrice, dacă bine înțeles satisface o serie de condițiuni fixate de către Societate.

Făcând parte din Totelectric, firmele pot vinde abonaților Societății aparate electrice în rate, încasarea făcându-se de către Societatea noastră odată cu consumul de energie electrică. Prin urmare, Totelectric este o organizație care permite abonaților să-și procure în rate aparatele electrice pe care le doresc. Spre a stimula această vânzare, Societatea noastră are o expoziție de aparate la sediul Societății, în B-dul Take Ionescu Nr. 33 unde expun firmele participante la Totelectric.

În această expoziție nu se vând aparate, ci numai se arată de către personalul nostru specialist modul lor de utilizare, costul, tarifele aplicate, etc.

Personalul face parte din Serviciul pentru desvoltarea aplicațiunilor gazului și electricității care are în atribuțiunile sale și întocmirea întregului material de propagandă al Societății: broșuri, reclame, afișaj, ținerea cursurilor de bucătărie, cursuri informative în școli, atenee populare, etc.

Orice abonat care dorește să-și instaleze aparate electrice mai mari precum: cuptoare, bucătării, etc. poate cere să i se facă o demostrație la domiciliu și i se trimite pentru lămuriri un funcționar sau o funcționară cunoscătoare.”

Prin stimularea vânzării de aparatură electrocasnică, puțin cunoscută în România acelor ani, Gaz și Electricitate stimula de fapt consumul de energie electrică oferind diverse înlesniri printre care și un tarif special.

O inițiativă asemănătoare, lipsită de vlagă, de imaginație și mai ales de generozitate, încearcă azi unul dintre marii furnizori de energie electrică având ca obiect aparatele de aer condiționat. Nimic nou sub soare! De mare folos le-ar fi Nicolae Caranfil și echipa lui!

După instalarea Ministerului Energiei Electrice în imobilul din bulevardul Magheru nr. 33, spațiul de la parter, destinat cândva relațiilor cu clienții, a fost cedat Ministerului Comerțului Interior care, păstrând cumva tradiția, a înființat acolo cunoscutul magazin Electrotehnica.

A dăinuit până în anii ’90 când s-a pierdut în hățișurile originalului capitalism românesc.

***

Va urma!

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (I)

de C. D. Mocanu și HM

Am intrat în anul 1967. Ne uităm la cinci calendare comandate de Uniunea Cooperativelor Meșteșugărești din București.

Comenzi și reparații de confecții, tricotaje, marochinărie și încălțăminte; reparații autoturisme (prin cooperativa Metalo Casnica); reparații radio și televizoare (prin cooperativa Radio Progres); reparații articole electro-casnice și de uz casnic (prin cooperativele Electro-Bobinajul și Tehno-Metalica).

Va urma!

7 mașini vechi CX

de Ando, Bobocul și HM

Multă vreme am pîndit să-l văd fără prelată, dar răbdarea a meritat; iată un Citroën Méhari, în cinstea celui pozat de Adrian Crăciunescu

Dacă data trecută am văzut Simca 1307 – un hatchback mare, neinspirat și mai tern decît Renault 20/30, acuma să vedem și varianta berlină: Talbot Solara. Simca, Talbot – tot un drac; țineau de Chrysler la vremea aia.

Oldsmobile 88 a fost un model care s-a fabricat o-ntreagă jumătate de secol. Varianta Delta pe care-o admirăm e de pe la mijlocul anilor ’70:

N-am avut încă vreo Honda Civic; uite una din generația a patra de la mijlocul anilor ’80 – chiar momentul în care modelul evolua de la gama mică la cea mijlocie. Azi am ajuns la generația a zecea!

E deprimant cînd îți dai seama că mașini care – parcă acum doar cîțiva ani! – te făceau să le vrei, azi sînt doar niște căzături banale. Trist e, deci, acest Jeep Wrangler.

Ne delectăm cu niște „broaște”. Prima de la Cristian Malide; celelalte de la Iustin.

  

Tot VW, și tot „broaște” – dar pe dinăuntru, la motor: cîteva modele Transporter 2 vesele.

 

(lista completă a episoadelor şi a maşinilor publicate – aici

Dacă aveţi întrebări despre unele dintre maşinile publicate, vă stăm la dispoziţie.

Moise Nicoară – străduţa surpriză

scris de Ando

La finalul lui decembrie, anul trecut, mi-am zis că e cazul să ajung şi într-o zonă a oraşului pe care nu o ştiam decât superficial. Auzisem de nume de străzi ca Theodor Speranţia, Valeriu Branişte sau Turturelelor dar, mărturisesc, nu păşisem efectiv pe acolo. Şi uite aşa, am dat de această discretă străduţă, Prof. Moise Nicoară, de care, efectiv, m-am îndrăgostit… „la prima vedere”!

Nu ştiu când şi cum a apărut sau cum arăta la începturi. A făcut parte din parcul Valeriu Braniște, unde – împreună cu străduța paralelă, dar mai banală, ce poartă nume memorandistului Daniil (Daniel) Bărcianu – se numea doar Aleea B; pe hărți apare mai mult ca o fundătură.

Mai multe detalii găsim, mai degrabă, despre clădirile adiacente de pe Valeriu Braniște ce se-ntind, în fapt, de-a lungul străzii Turturelelor: ele au fost construite începînd cu anii ’20 în folosul funcționarilor Băncii Naționale. Detaliile reies dintr-o monografie a parohiei și bisericii Hagiu, de care ținea zona aceasta. („Un colț de oraș și un sfânt lăcaș”, de preotul Grigore N. Popescu, 1935):

  

Tăierea noului bulevard Unirii a dus şi în această zonă la mutaţii evidente. Au apărut drumuri noi, alte străzi au fost „căpăcite”, devenind intrări etc. Aşa se face că acum, în doi timpi şi trei mişcări, am ajuns din Piaţa Alba Iulia chiar pe… Moise Nicoară. De fapt, pe o alee care şerpuieşte prin rândul doi de blocuri de la bulevard şi care, firesc, trebuia să primească şi ea un nume, să fie o adresă.

Trecând rapid pe lângă anonimele şi repetabilele blocuri de aici, ajungem la străduţa veritabilă. O autentică desfătare vizuală! Pe nici 100 de metri, rămâi încântat de varietatea de stiluri ale clădirilor. Una nu seamănă cu alta, dar toate la un loc creează o senzaţie de tihnită armonie. Una-două stridenţe cromatice sau o poartă mascată cu plexigas nu reuşesc să strice imaginea generală. Chiar şi cele două bloculeţe din capul de sud al străzii au personalitate şi nu fac notă discordantă. În rest: retragere aliniată de la gard, înălţime aproape constantă a clădirilor şi, mai ales, gardurile, acele garduri joase, neagresive cu privirile trecătorului, şi care, acum vara, aproape dispar năpădite fiind de tufele de caprifoi, şi da: multă verdeaţă, copaci, flori. Toate astea, adunate, creează acea atmosferă de care vorbeam.

Dar să lăsăm imaginile să vorbeasca mai departe.

… acesta este episodul XXIX din seria „Plimbări în Bucureşti”; lista episoadelor – aici

V V C XXIV – diverse

… hoinărind prin oraș, așa cum ne place, mai găsirăm cîteva lucrușoare mai vechi ori mai noi. Uite o plăcuță mititică de lîng-o sonerie de pe strada Caragiale – unde, la numărul 19, a locuit inginerul de la U. C. B. Marcel Solacolu și apoi fiul lui, inginerul Paul Solacolu. Găsim și urma unui căpitan Henri Solacolu pe-aici, acum 80 de ani. Cam așa de bătrînă-i și plăcuța noastră!

… tot de pe ziduri, o săgeată indicatoare spre gura de apă cea mai apropiată „în fața casei cu no. 6 – oblic 10 metri” plus o tăbliță c-o avertizare.

 

Ridicînd privirea, iată și urma altei săgeți, de data asta scheletul vreunei reclame rămase din cine știe ce vremuri pe la Sfîntu-Gheorghe.

Admirăm patru „ciuperci” zvelte și elegante, rămășițe ale intrării în Patinoarul Floreasca.

Și nu ignorăm și eficiența acestor soluții de-a proteja stîlpii porților; că-s din beton, că-s din fier, își fac treaba!

Încheiem c-o splendidă surpriză lîngă o intrare de imobil – uite cît de frumoasă e fanta asta practicată pentru cutiile poștale.

Lista episodelor din seria „vestigii ale vremurilor contemporane” – aici.

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1966 (VII)

de C. D. Mocanu și HM

Ultima tranșă de calendare din ’66: reclamele lenjeriilor de pat ale Intreprinderii Textile „Dacia” (înființată înainte de Război, azi nu mai e), ale combinatului „Carom” din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej (azi orașul e Onești, combinatul mai mult ca sigur pe butuci) și ale combinatului vecin din Borzești. Plus un îndemn al Direcției de Statistică de a completa „cu grije și exactitate” bugetul de familie.

 

Va urma!

pentru bucuria copiilor în presa vremii

În „România liberă” din 28 mai ’59, imagini de la fabrica de jucării Bucuria copiilor, magazinul Cei trei ursuleți și de la Cercul mîinilor îndemînatice de la Palatul Pionierilor.

La mulți ani!

cu mașini utilitare din presa vremii

de Ando și HM

După Război atît parcul, cît și industria noastră auto au depins enorm de Uniunea Sovietică.

Cu toate că – aflăm de la Agerpres – în ’48 se importau camioane carosate Chevrolet penrtu transportul călătorilor…

… ori frumoasele ambulanțe cehoslovace Škoda Tudor – sau, mai tîrziu, în ’54, altele din R. D. Germană…

… noi ne-am apucat să construim „Molotoave” – camioane deja învechite și cu siguranță neîndeajuns de fiabile. Dar să fim noi sănătoși: cînd era vorba de făcut o treabă temeinică și la timp, tot pe tehnologia vest-europeană trebuia să ne sprijinim. Imaginea camioanelor Steyr-Diesel folosite la construirea Stadionului „23 August” este grăitoare.

În fine! Pe șasiul aceluiași „Molotov” – pe ăsta îl aveam! – s-a pornit construcția „primelor autosanitare fabricate în țară”:

Se-ntîmpla în 1955, la uzinele „Mao Țze-dun” din Capitală (denumirea vremelnică a „Vulcan”). Tot acolo urmau să fie carosate, în aceeași perioadă, autocisterne. Nu era singura uzină la care se puneau în valoare camioanele „Molotov” fabricate la „Steagul Roșu” din Brașov și cele importate din U. R. S. S. (ZiS, de exemplu).

După începerea producției camioanelor oleacă mai moderne „Carpați și „Bucegi” și acestea au primit felurite roluri utilitare. Carosările șasiului se făceau, pe lîngă uzina „Tudor Vladimirescu” (ulterior numită „Autobuzul” și „Rocar”), la Mediaș („Automecanica”), Cluj („Industria Metalurgică”) și Timișoara (Uzina mecanică):

 

Descoperirăm, cu plăcere, și cîteva rarități utilitare, cum ar fi aceste autoclinici dentare din 1961 de la Intreprinderea Tehnico-Medicală – în fapt erau autobuze  T. V. 1 (nu M. T. D.)

… sau aceste nemaipomenite autodube de transport mobilier din 1964!

Le vedem derivate din autobuzele T. V. – ele însele, construite pe baza șasiului camioanelor de la Brașov – și în ipostaze de bibliobuz ori de magazin mobil pentru noile cartiere rezidențiale care duceau lipsă de spații comerciale.

Păi, nu putem spune că peisajul autoutilitarelor mari nu era diversificat, nu?

… așa că nu ne rămîne decît să pomenim și versatilitatea „teveurilor” – dubele mai mici (produse la București, la uzina „Tudor Vladimirescu”), să nu uităm că la Colibași s-au asamblat sub numele Dacia 6 dubițe Renault „Estafette” și că Dacia 1300 a devenit, și ea, autosanitară în 1973.

S-au folosit și imagini Agerpres și Tramclub; listă de articole selecționate din presa vremii – aici