despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiularhiva

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1969 (IV)

de C. D. Mocanu și HM

O tranșă de calendare mai „generice” – la Luna Cadourilor, la bijuterii, la publicitatea prin „Recom” și – că tot vine bogăția toamnei – cîteva ale Direcției de valorificare a legumelor și fructelor.

Va urma!

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1969 (III)

de C. D. Mocanu și HM

Reeditarea calendarului „Interflug” cu „corectura” necesară, un alt calendar al Transporturilor Aeriene Române; unul al „Fructexport” și altul de… import: la „Kodak” (încă nu-ncepuse relația de prietenie… tipografică româno-franceză în urma căreia în Țara noastră se executau tipărituri)

 Va urma!

amestecate din presa vremii

… din atmosfera de-acum șapte decenii – „un om a stat zidit timp de 19 ani” la Brașov…

… deschiderea a „11 centre pentru prepararea conservelor populare în cartierele muncitorești și suburbane din Capitală”…

… precum și o reclamă la benzina „Ethyl” de la „Sovrompetrol”

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

de prin magazinele bucureștene în presa vremii

vești bune din ianuarie 1949, din martie și noiembrie 1959 și mai 1969.

   

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

electronice în presa vremii

1959 – „Radio Popular” îmbogățea producția de aparate de radio cu modele noi: „Verdi”, „Acord”, „Solistor” și „București 500” – ultimul, model aniversar dedicat celor 500 de ani de atestare documentară a Capitalei.

1979 – vedem oferta de televizoare cu circuite integrate fabricate la întreprinderea „Electronica”: „Olt”, „Snagov”, „Sirius”, „Diamant” și „Lux”; pentru copii suna interesat aparatul foto sovietic dedicat „Etiud” la doar 70 de lei.

refolosind în presa vremii

1949 – timp în care oamenii foloseau, refoloseau, reparau și țineau de lucruri.

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

lacurile Capitalei în presa vremii

România Liberă, 27 August 1949, un text de Joachim Botez

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1969 (II)

de C. D. Mocanu și HM

reclamele revistei de referință „Magazin istoric” care-și începuse apariția în ’67.

Va urma!

23 August – sărbătoare națională, 1949

„Având în vedere însemnătatea zilei de 23 August, ziua în care, datorită înaintării vijelioase spre București a glorioasei Armate Sovietice eliberatoare, forțele muncitorești și populare patriotice conduse de Partidul Comunist Român au înlăturat dictatura fascistă antonesciană, asigurându-i-se astfel țării noastre independența și suveranitatea națională și deshichizându-i-se drumul spre democrație populară și socialism, Consiliul de Miniștri a hotărât ca ziua de 23 August să fie declarată sărbătoare națională”

Așa scria Scânteia, sîmbătă pe 20 August 1949.

În rest, angajamentele luate în cinstea sărbătorii deveneau fapte, datoriile salariaților față de întreprinderile unde lucrau se anulau și Maria Banuș publica o maculatură înspăimîntătoare, din care spicuim refrenul: „Spune glas, cântați cavale / Dragostea fierbinte / Pentru marele Stalin / Dascăl și părinte”.

N-au trecut decît 70 de ani.

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1969 (I)

de C. D. Mocanu și HM

trei reclame ale „adas” – Administrația asigurărilor de stat – și una la „loz în plic”: ca s-ajungi să-ți faci griji pentru casă și mașină, întîi de toate trebuia să le cîștigi.

Va urma!