despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiularhiva

Matty

Matty

Matty

Matty

„S.R.L.” însemna, la vremea aceea, cu totul altceva: „Săptămînă redusă de lucru”. Se muncea și se învăța șase zile, de luni pînă sîmbătă; ca o îmbunătățire a calității vieții salariaților, o dată pe lună o sîmbătă era liberă.

Matty

Matty

Matty

Matty

Matty

Matty