despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiul

arhiva

Nimic nou sub soarele Bucurescilor (III) – Bogăţiele minerale ale primăriei

scris de C. D. Mocanu

Historia est lux veritatis

Istoria este lumina adevărului, spuneau romanii. În ultima vreme am din ce în ce mai des senzaţia că rudele lor prin alianţă, românii, nu numai că nesocotesc istoria şi înţelepciunea ei, dar fac eforturi susţinute pentru a fi uitată cu totul.

Încercând să „marchez” această păguboasă tendinţă, dictonul latin devine de azi înainte mottoul tuturor însemnărilor şi articolelor mele.

Dar să revenim la chestiune!

Articolul „Oraşul celor şase oraşe” pune în discuţie un alt paradox dâmboviţean. Bucureştiul este format din şase oraşe, conduse fiecare „de un boier, de un vătaf” şi peste ei un alt boier, un alt vătaf!

Subiectul, dealtfel foarte interesant, merită un efort mai mare pentru a identifica toate influenţele asupra vieţii noastre şi eventual, pentru a propune o soluţie mai eficientă de organizare şi funcţionare a oraşului, numai în folosul locuitorilor lui.

Până atunci, răspunsul la întrebarea: De ce? Cui foloseşte? ar putea netezi calea desluşirilor.

În numărul 29 bis de „DUMINECĂ 18 DECEMBRE 1883″, CIULINUL, revistă umoristică săptămânală având ca „PROPRIETAR ŞI DIRECTOR RESPONSABIL” pe Ioan ATHANASIADE, publică tableta „Bogăţiele minerale ale Primăriei Capitalei” şi prezintă cititorilor „virtuţile vindecătoare” ale „izvorului de sănătate” care este Primăria.

Am transcris-o folosind ortografia şi punctuaţia originale:

„Comisiunea Camereĭ, însărcinată cu analisarea acestuĭ renumit isvor de însdrĕvenire a ortaleĭ, a constatat că pe lăngă o cantitate prodigiósă de aur, argint şi hărtiĭ monede fórte volatile, el conţine încă:
Chivernisină, în mare cuantitate.
Buzunarină, cam în aceiaşĭ proporţie.
Procopsealină, în exces.
Bioxid de pungăşeală, fórte avid de contribuabilĭ.
Acid chilipiric, în stare de concentraţiune.
Dosarină, o substanţă fórte volatilă.
Şi alte multe şi mĕrunte substanţe vegetale, din familia Tertipurineelor, încă nedefinite.”

Iată cum nevoia de „însdrăvenire” a unei ortale (adică: grup, adunare, clasă, ceată, tagmă, bandă, grupare, cărdăşie) poate genera 6+1 primării!

6 comments to Nimic nou sub soarele Bucurescilor (III) – Bogăţiele minerale ale primăriei

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>