despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiul

arhiva

Canalul în presa vremii

Acum 70 de ani…

„Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român în ședința sa din 25 Mai a. c., ascultând raportul tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej asupra proectului de construcție a canalului Dunărea – Marea Neagră și de desvoltare economică a regiunii înconjurătoare, considerând că această mare lucrare face parte din opera de construire a socialismului în țara noastră, hotărăște ca să fie propus în fața Consiliului de Miniștri proectul pentru începerea imediată a lucrărilor pregătitoare ale construirii acestui canal.”

Jumătate de an mai încolo – în prejma aniversării tinerei noastre Republici – puteam deja citi, de la fața locului, reportajul cu munca de pe șantier, încheiat optimist: „peste zeci și zeci de ani, alături de alte lucruri mărețe, și cu siguranță mai mari și mai multe, într’o școală, undeva, profesorul va arăta elevilor un colț din harta Dobrogei. Va urmări cu mâna pe hartă și va arăta copiilor drumul canalului, orașele, portul. Va vorbi despre însemnătatea construcției și apoi va continua: «Aceste mărețe lucrări au început, la îndemnul și sub îndrumarea Partidului, în cel de al doilea an al Republicii noastre populare…»”

Lucrările urmau să fie lăsate baltă cîțiva ani mai încolo pentru mai bine de două decenii. De-abia la mijlocul anilor ’80 a fost Canalul gata…

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

1 comment to Canalul în presa vremii

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>