despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiul

arhiva

Restituirea tezaurului în presa vremii

Sîntem în 1956; la 11 iunie Uniunea Sovietică hotărăște să ne transfere înapoi o parte din tezaurul trimes spre păstrare cu patru decenii înainte, în primul Război.

Mărețul gest de prietenie se lasă cu un simpozion și cu plecarea delegației noastre – condusă de Mihai Ralea – spre Moscova.

Solemnitățile transmiterii se țin pe 6 august; predarea-primirea, cîteva zile mai încolo.

Ura și la gară! Pe 14-15 august tezaurul e la București.

 

Și, peste o săptămînă – în preajma zilei naționale, pe care-o țineam la 23 August – se deschide expoziția de vizitare, cu mare succes.

#103 • listă de articole selecționate din presa vremii – aici

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>