despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiul

arhiva

Nimic nou sub soarele Bucurescilor (X) Clasa politică – portret

scris de C. D. Mocanu

Precizare: Orice asemănare cu personaje, fapte, sau situații din viața politică actuală NU este întâmplătoare pentru că de acum 131(o sută treizeci și unu) de ani NU s-a schimbat nimic.

Iată!

„Pentru o mare parte din politiciĭ noștri, advocațĭ, inginerĭ, medicĭ, profesorĭ saŭ oamenĭ fără profesiune, politica este un mijloc de căpětuire personală. Nu dorința de a’șĭ servi țara ’ĭ-a împins la minister, deputăție și alte onorĭ publice înalte; ci nevoia de a’șĭ spori peculiul (*) lor propriŭ. Respinșĭ de la ocupațiile private, unde pe lângă diplome saŭ certificate, presumpțiunĭ de știință, se cere știință adevěrată, muncă neobosită și onestitate nebănuită, eĭ s’au aruncat în vârtejul partidelor și al luptelor politice, încredințațĭ că aci este paradisul tutulor(!!) reputațiilor compromise saŭ cel puțin asilul tutulor(!!) conștiințelor elastice. Ast-fel unuia requisițiunile ’ĭ-aŭ procurat ocasiunea de a rivaliza cu ceĭ maĭ marĭ capitalișțĭ din țară; altuia rescumpărarea drumurilor de fer ’ĭ-a adus beneficiĭ de milioane; unuĭ altreilea furniturile armateĭ ’ĭ-au oferit prilejul de a maĭ câștiga câte-va sutimĭ  de miĭ de lei; altul ținênd în ferula (**) sa pe magistrațĭ, s’a îmbogățit din procese veroase; în scurt, ceĭ maĭ mulțĭ politicĭ din etatea de aur a colectivitățeĭ s’au culcat coate-goale și s’au sculat, spre mare mirare a tutulor(!!), personagie importante, capitaliștĭ marĭ, proprietarĭ de domeniĭ întinse, etc. Luxul de nababĭ în care se rěsfață aceștĭ politicĭ orientalĭ și care contrastă într’un mod așa de isbitor cu modicitatea mijloacelor lor de altă-dată ne dă měsura exacțiunilor (***) lor”.

(Textul a fost transcris fără adaptări, folosind sintaxa, topica, ortografia și punctuația originale.)

***

„Portretul”, publicat în Epoca – Suplement ilustrat, Anul IV, Nr. 946, Luni 16 Ianuarie 1889, îl are ca autor pe Lucenzio. Primul număr al ziarului a apărut la data de 16 noiembrie 1885. Oficial al Partidului Conservator, Epoca a fost înființat de Nicolae Filipescu, contestatar neostenit al guvernului Ion C. Brătianu (9 iunie 1881 – 20 martie 1888). Inițial conducerea gazetei în care publicau Delavrancea (prim-redactor), Vlahuță, Caragiale, Titu Maiorescu, i-a fost încredințată lui Grigore G. Peucescu (procuror, judecător, avocat, ministru, deputat, director la Timpul). Părintele ziarului conservator a preferat să rămână în umbră și de acolo să dirijeze ostilitățile. Nu a îndurat prea mult timp. La 23 ianuarie 1886 Nicolae Filipescu preia conducerea Epocii care animă, deseori cu episoade violente, viața politică a „pereoadei” [de la Herr Kaiser cetire!] de opoziție  contra primei guvernări a lui Ion C. Brătianu. Epoca a devenit foarte repede cel mai citit ziar politic al vremii.

***

(*) Peculiu: „În dreptul modern, cuvântul P. înseamnă patrimoniu, averea ce se află sub libera disposițiune a cuiva, bunurile ce le câștigăm prin munca sau industria noastră”. [Scriban]

(**) Ferulă: În text, influență, autoritate, control.

(***) Exacțiune: În text, abuz, ilegalitate, injustiție, spoliere, șicană.

1 comment to Nimic nou sub soarele Bucurescilor (X) Clasa politică – portret

  • Alex

    …cineva a zis..”noi actori aceiasi scena” !
    In plus, “daca votul nostru ar conta” nu s-ar mai tine alegerile …(Mark Twain) pe numele de fata S. Clemens !?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>