despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiul

arhiva

alte biserici

… ne-am obișnuit cu felu-n care Biserica Ortodoxă a pus laba pe tot mai multe bucăți din orașul nostru pentru folosu-i.

Dealul Mitropoliei, o enclavă tristă, mohorîtă, ruptă de lume. Garduri din ce în ce mai înalte și mai oarbe.

Firescul, însă, a adus printre noi și bisericile celor pe care, otova, obișnuim să-i numim „pocăiți”. Nu lipsiți de serioase resurse financiare, și-au ridicat după Revoluție lăcașuri de cult mari, acolo unde s-a găsit locul prielnic.

Interesant e cum multe s-au construit pe parcele eliberate de construcții în anii ’80, odată cu demolările presupuse de prefacerile edilitare din vremea comunismului.

Cel mai interesant exemplu, desigur, e cel al Adunării Creștine, ocupînd o bucată dispărută din strada Dr. Sergiu.

Începutul vechii străzi – azi blocată definitiv între Dr. Felix și Dragoslavele – se face în preajma garajului auto utilizat de Televiziunea Română până recent. Planurile Capitalei dezvoltate acum un secol o priveau ca pe o arteră importantă de legătură cu centrul, spre Buzești.

… îngăduiți-ne o paranteză: dacă acum vi se pare imposibil de mutat ori demolat vreo biserică ortodoxă, păi nici cu una adventistă nu-i de colea. O bucată din proprietatea Bisericii Adventiste din zona Labirint a ținut în loc cîteva decenii terminarea dării în folosință a segmentului modernizat al străzii Matei Basarab dintre Traian și Popa Nan. Demolarea fusese plănuită dinainte de Revoluție; însă chiar și la vremea aceea autoritățile se codiseră s-o pună în practică.

Iată și Biserica lui Isus Hristos a sfinților din zilele din urmă de pe Panduri – a mormonilor -, înconjurată de o uriașă peluză: o apariție atipică în orașul nostru!

Locul fusese ocupat de țesătoria de mătase „Panduri” – cunoscută înainte ca „Jacquard” și apoi ca „Păianjenul” și „8 Martie” – ale cărei imagini le găsim în arhiva „Cineclic” și la regretatul Iliaș Duțescu. Fabrica, împreună cu depoul de tramvaie aflat din vecinătate, e victima proiectului Centrului Civic.

 

Biserica Penticostală Filadelfia, ocupînd o bucățică din Parcul Sebastian – rezultat în urma demolărilor presupuse de construirea cartierului de blocuri dintre Rahova și 13 Septembrie și de lărgirea străzii – întregește mica noastră colecție.

Iar vederea aeriană asupra zonei Orzari ne ajută să pricepem cît de mare e extinderea clădirilor organizației Martorii lui Iehova, a căror dezvoltare imobiliară a început în anii ’90 pe locul unor foste depozite din strada Teleajen, urmată de achiziții și alipiri de proprietăți. Demolările stradale din zona Popa Nan-Călărașilor nu afectaseră adîncimea cartierului.

5 comments to alte biserici

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>