despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiul

arhiva

Trafic Greu IV

Pe lîngă bulevardul Victoria Socialismului – azi, Unirii – șoseaua Progresului e cea mai artificială creație rutieră ceaușistă din Capitală. Rolul ei a fost să depărteze traficul de Centrul Civic, însă restul intervențiilor demente din zonă au dus în anii ’80 la distrugerea definitivă a legăturilor simple și naturale ale părții de sud-vest cu inima orașului.

Artera „Trafic Greu” – așa cum ne-am obișnuit să-i spunem – nu fusese-n planurile oficiale de sistematizare de dinainte de Război, deși urbanistul Cincinat Sfințescu strecurase ideea asta:

Cu toate astea, în perioada interbelică rolul de verigă a unui inel central urma să fie preluat de Ferentari și Sebastian…

… idee continuată încă-n anii ’70, cînd se mai vorbea și de o ușoară creștere a importanței legăturii tradiționale Viilor-Tudor Vladimirescu-Panduri.

Dar s-a-ntîmplat și uite că s-a construit: tramvaiele au fost scoase pentru totdeauna de pe axa Viilor-Grozăvești și mutate pe noua șosea, care a fost prelungită de la Răzoare înspre Ho-Și-Min și de la APACA în jos spre Dîmbovița.

A fost simplă construirea șoselei – fosta linie ferată ce unea Cotrocenii de Giurgiu era un soi de graniță naturală între imensele terenuri industriale dintre Răzoare și Viilor, care, fără mari necazuri, au fost doar ciuntite. Șoseaua pur și simplu a apărut de-a lungul șinei pe care traficul feroviar cădea oricum încet în desuetudine. Soluția urbanistică a fost aceea a unei artere cu patru benzi auto la care se adaugă liniile tramvaiului amplasate pe margine, separate de trafic printr-un scuar îngust pe care au fost plantați copaci. Pe tot parcursul arterei s-a folosit același model tipizat de gard de beton care a închis curțile reconfigurate ale întreprinderilor industriale.

Cu siguranță că ne-am fi bucurat azi dacă, la vremea aceea, șoseaua ar fi urmat și traseul căii ferate înspre Pieptănari și Giurgiului, de la cotul pe care-l face către prelungirea străzii Constantin Istrati!

Timp de două decenii bune, „Trafic Greu” a rămas o șosea de centură, o rocadă mărginită de fabrici și depozite care se degradau; odată cu mijlocul anilor 2000 lucrurile urmau să-nceapă să se schimbe. Artera se asfaltează – inițial se circula pe beton – cele trei ramificații ale căii ferate industriale ce-o traversau sînt desființate și liniile tramvaiului sînt refăcute bine – renunțîndu-se la sistemul păcătos de dale de beton – și recent au căpătat o aparență elegantă, fiind înierbate.

În același timp industria își închide porțile, încep demolări și preschimbări continue, pe care le vom trece succint în revistă mai degrabă geografic decît cronologic; cu toată dinamica acestora, întinderea actuală a terenurilor virane și a celor cu clădiri degradate și dezafectate e încă impresionantă!

Plecînd de la Răzoare, vedem pe mîna dreaptă o restrîngere a șantierului metroului și pe mîna dreaptă un nou șantier care ne va aduce un mare complex de clădiri pe terenul fostei fabrici de ventilatoare. Cu siguranță în viitorul apropiat vom vedea construcțiile noi întinzîndu-se și înspre 13 Septembrie, pe bucata unde se aflase fabrica de marmură. Întorcîndu-ne atenția spre stînga, remarcăm un nou front de blocuri de locuit, în continuarea celor ridicate în anii ’80 în ansamblul Panduri.

În preajma intersecției cu calea 13 Septembrie, regăsim într-o stare deteriorată clădirea fostei administrații financiare ce ne-amintește și de pierduta gară Dealul Spirii.

… dacă intenționăm să traversăm pietonal șoseaua ne putem bucura de construirea unui lindic de trotuar care să ne ferească de mașinile care circulă pe lîngă gard; din păcate soluția nu s-a aplicat la intersecția următoare, cea cu Calea Rahovei.

Revenind la 13 Septembrie, găsim, pe dreapta, un soi de mic complex comercial urmat de cîteva troace post-industriale; restul locului pînă la noul centru comercial „Vulcan” este eliberat de construcții. Curînd se va deschide la intrarea în zona comercială și un drive-in „KFC”.

Vizavi ne bucurăm de prima fază a dezvoltării unor construcții de birouri care au luat locul fabricii „Inox”, dar puțin mai departe remarcăm cîtă mizerie a rămas în urma destrămării micii rețele stradale inițiale, pricinuită de construirea șoselei.

În apropierea Căii Rahovei ne bucură punerea în valoare a terenului viran de la intersecție; în primăvara asta acțiunea a continuat mulțumitor și în zona de dinaintea străzii Năsăud, unde avem un părculeț.

Chiar dacă neîndeajuns valorificat în folosul cartierului, mallul „Liberty” a adus din 2008 un plus de civilizație intersecției cu Calea Rahovei, odată construit în locul proiectului neterminat „Circul foamei”. Însă, cu un deceniu înainte, prima „ancoră” a locului a fost micul restaurant „Mc Donald’s” de pe celălalt colț, alăturat de fosta benzinărie „Agip”. Ultimul colț al intersecției este încă spurcat de clădiri insalubre, care nu pot fi trecute cu vederea.

Pe stînga, mergînd mai departe, rămîne în tristă pîrloagă – la aproape 15 ani de la demolare – terenul fostei fabrici de ulei „Muntenia” dinspre strada Spătaru Preda.

Parcurgînd porțiunea rămasă înspre cotul final al șoselei remarcăm recenta mobilizare pentru dezafectarea căii ferate de pe partea dreaptă; gardurile au fost demolate și terenul se curăță – cu siguranță vremea în care ne puteam gîndi la renașterea acestui antic coridor feroviar au trecut.

„Trafic Greu” se termină într-un teren viran a cărui destinație încă nu e cunoscută, deși s-a vehiculat în trecut ideea unui magazin. Șoseaua continuă înspre Filaret, lăsînd în partea opusă strada Veseliei – ce duce înspre Ferentari – și intersecția va deveni mai greu de accesat atunci cînd vor apărea construcții ce generează trafic suplimentar (ar putea apărea, pe colț, un „Dedeman” pe locul fostei fabrici de Iută).

Ne-ntrebăm cum ar fi fost dacă „Trafic Greu” nu s-ar fi construit; ar fi făcut față azi necesităților de trafic doar axele Ferentari-Sebastian și Viilor- Panduri? Ne-ntrebăm și cum ar fi fost dacă „Trafic Greu” s-ar fi construit cu mai multă minte, avînd benzi necesare pentru viraje în preajma intersecțiilor cu Spătaru Preda, Năsăud, Rahova și 13 Septembrie și mai ales dacă s-ar fi continuat, așa cum ziceam, înspre sud – spre Pieptănari și mai departe?

… ar fi fost mai bine dacă în anii 2000, cînd s-a refăcut rețeaua tramvaielor pe Calea Rahovei și pe Șoseaua Progresului, n-ar fi fost desființat virajul fostului tramvai 15 în direcția estică, sau ar fi cauzat o congestie suplimentară actualei linii inelare întrucît pe cel mai aglomerat segment circulă încă patru linii: 8, 11, 25 și 47?

Șoseaua Progresului e lungă de șase stații de tramvai și – la ore de vîrf – dacă vrei s-o străbați cu mașina poate să-ți ia destul de mult întrucît atît semafoarele cît și polițiștii care îndrumă traficul favorizează deplasarea pe cele două mari artere cu care se întretaie: Rahova și 13 Septembrie.

Trafic Greu: primul articolal doilea articolal treilea articol

o scurtătură nouă

Odată cu-nceperea lucrărilor la ansamblul rezidențial de la fosta fabrică de ventilatoare, a apărut și-o străpungere directă a străduței-fundătură Nicu Dobrin în Trafic Greu.

Așadar, cine șade-n trafic pe Nuțu Ion și nu vrea să ocolească pe la Răzoare, se poate-ncumeta pe aici, e practicabil.

… dar ce tîrg frumos răsare!

… aproape incredibil – dar adevărat!

Nu mai trebuie să ne facem planuri cu fosta șină de tren ce-nsoțește cursul șoselei Progresului (cunoscută ca Trafic Greu) – jocurile sînt făcute!

img_8337 img_8329 img_8332 img_8335 img_8331

Ia te uită, cumetre, ce se plănuiește-acilișa, pe Trafic Greu, de la-ntersecția cu Năsăudu-nspre Spătaru Preda: Iarmarocul lu’ Cristina!

plimbare prin 13 și pe la Lira

Făcui o plimbare pe jos prin 13, să văd ce mai e nou. Am găsit destule chestii care-ar merge separat – ca știri, case căzute, bunăoară – dar o să le punem pe toate laolaltă, că-i mai cinstit…

Partea dintre Trafic Greu (deși e mai corect să zici fosta stradă Gara Dealul Spirii) și Sebastian e cea mai interesantă parte a lui 13, fiindcă au rămas încă lucruri vechi în picioare. S-au pierdut multe din partea romantică; crîșme uitate – cum ar fi „La Șină” – nu mai sînt; trotuarul cu pavaj de demult s-a asfaltat; dar tot mai vezi cîte ceva interesant.

Poți începe cu frumoasa clădire a Circăi Financiare, închisă de vreo zece ani; recent au apărut panouri care anunță intrarea-ntr-un șantier de reabilitare: așa o fi…

… treci Trafic-Greul și dai, pe mîna dreaptă, de îngrozitorul „complex comercial” Lira – Dragonul roz… Cum s-o putea permite funcționarea sa într-o clădire practic demolată, nu-nțeleg…

… după el, multă vreme cei de-ai locului fuseseră obișnuiți să-și facă tîrguielile la „Nick Center”. Pînă la urmă, Nick s-a-nchis; au mai rămas cîteva din dughenele ce flancau, în vremurile sale bune, aleea de acces…

Lîngă, într-o mare stare de degradare, și clădirile rămase – probabil – de la vreo organizare de șantier din zonă, vreo antrepriză ce s-a ocupat de construcțiile din vremea comunistă. Pîn-acu’ cîțiva ani se mai desfășurau ceva afaceri aici; azi – nu.

Ajungem, însă, la cel mai important reper al zonei – Lira, numit așa după cinematograful închis în zilele noastre (citisem că s-a retrocedat proprietarului). „Lira” este, în fapt, un întreg complex comercial – prăvălii la parter, spații locuibile sus, la etaj; nu m-am dumirit nici azi cînd, înainte de Război, s-a construit. Pare să se fi petrecut, asta, poate pe la-nceputul anilor ’40 – nu am găsit nici un cinematograf menționat aici în ghidurile interbelice; în 1951 i se spunea „Olga Bancic”: despre asta vom mai vorbi, pe larg, în alt articol!

… Complexul e pe jumătate părăsit. Încă mai vezi și-o firmă „Mic.ro”…

Ce să mai zici? Nimic; te uiți la clădire, și-ți place; mai vezi pe-un zid inscripții vechi? Mai vezi:

Cinematograful șade-nchis cam de vreo zece ani; cam atunci am fost și ultima dată la el; la sfîrșitul anilor ’90 se transformase, lăudabil, într-un mic multiplex, cu cîteva săli mici și una mai mare; nu era rău, să știți:

Prima dată am călcat la „Lira” în toamna lui ’87. Mai rămăsese un film în tot Bucureștiul pe care nu-l văzusem, și doar aici rula… Ca să ajung aici, aveam vaga idee că trebuie să iau autobuzul 173 – tramvaiele ce veneau dinspre Cimitirul Bellu încă nu-mi erau familiare – mergeau pe Panduri? mergeau pe Trafic Greu? – habar n-aveam. Am prins momentul cînd 173 întorcea la Gara Progresu – n-avea să ție mult – și l-am luat; am reușit s-ajung la Lira destul de bine; filmul a fost o maculatură vizuală înfiorătoare: se numea „Argoman superdiabolicul”, era vorbit în italiană, alb-negru și sala de cinema avea scaune de lemn și mirosea a șobolani…

Aveam să revin prin zonă peste vreo doi ani, și deja arăta altfel; din vechiul Sebastian dispăruse o mare, mare parte și noroiul împărățea peste tot.

Noroi, praf și mizerie e și azi; din spatele vechilor ruine industriale se ițesc planuri rezidențiale ce strălucesc vesel – să vedem ce și cum va fi.

… acesta este episodul XXV din seria Plimbări în Bucureşti; lista episoadelor – aici

prea tîrziu pentru TER

Cu mulți ani în urmă, cînd mi-a ajuns la urechi proiectul de reconversie a liniei ferate dezafectate ce se plimba din Militari înspre Giurgiului, am fost sceptic.

Ca să fiu mai clar: a fost o linie ce mergea de la Gara Progresu, paralel cu Giurgiului, apoi – prin spatele Ferentarilor – dădea spre Filaret și-o cotea, paralel cu Viilor, pînă la Răzoare; dup-aceea o ținea drept, ieșind din Militari.

Pe lîngă ea s-a construit, în ’87, și șoseaua Trafic Greu, între Constantin Istrati și Răzoare…

În fine: ideea e c-avem Bucureștiul tăiat de-o cale ferată care, la o adică, ar mai putea fi folosită ca atare, pentru un tren suburban.

Dar… mai merită? Pentru cine-ar merita făcută treaba asta?

Să luăm intrarea dinspre Sud. Dac-ar uni Gara Progresul de Trafic Greu, ce-am obține? Nimic. Să zicem c-am aduce oameni din partea giurgiuveană a Ilfovului, să zicem chiar c-am repara în sfîrșit podul de la Grădiștea: ar veni oamenii cu trenul? Poate da.

Sincer, nu cred că le-ar conveni să ia un tren doar pînă la gara Progresu și să meargă apoi juma’ de kilometru pe jos pîn-la capul tramvaiului, cu care să ajungă la metrou: există deja dube care îi lasă din prima la Pieptănari… Dar nu cred nici că o linie ce merge prin bălăriile orașului ar ajuta cuiva: nu prea are cine s-o folosească, între Giurgiului, Ferentari, Pieptănari și Trafic Greu. Dacă, dup-aceea, te-ar scoate drept undeva mai în centru, ar fi ceva – dar nu se duce decît cîș, înspre Răzoare.

Dacă ne uităm la intrarea dinspre Militari, am putea găsi un oarecare rost acestei linii. Să zicem că s-ar scoborî din părțile Bolintinului și-ar ajunge chiar la Răzoare – acolo, urmînd să fie stație de metrou, ar aduce oarece folos.

Dar are Militariul nevoie de-o încă magistrală de transport public? Mă tem că.. nu. Optimizarea celor existente ar fi îndeajuns; asta ar putea include și o interconectare mai bună a zonei periurbane.

Bun – și-atunci, ce să facem cu această linie care nu ne ajută?

O dezafectăm pentru totdeauna și-o împărțim în trei.

Primul segment, cel dinspre Militari și Răzoare, ar putea fi o pistă verde, pe care oamenii să circule cu bicla fără necazuri și s-alerge. N-ar fi deloc aiurea: te-ai putea duce pe două roți și la Mall, și la Cora, și așa mai departe…

Al doilea segment îl dăm mașinilor, fără să fie asta o tragedie. Am lărgi Trafic Greu și am obține o bandă în plus fix acolo unde e cea mai mare nevoie: la intersecții. Trafic Greu ar rămîne o șosea de legătură, ale cărei benzi de mers înainte ar rămîne libere, iar cei care vor să facă stînga ar avea, în sfîrșit, unde să aștepte…

Partea a treia, însă, ar trebui să fie rocada rutieră de fugă spre Miazăzi. Ar degreva Viilor, Giurgiului, Calea Ferentarilor care deja începe să fie și ea sufocată; ar mai elibera intersecțiile de la Șura Mare și de la Pieptănari; și-am avea o nouă ieșire din oraș.

Așa cred eu că-i cel mai bine. Părerea mea.

fabrica de galoşi

… de fiecare dată cînd trec pe Panduri, întorc capul pentru o clipă ca să văd dacă a rămas, la locul ei, hala cea veche a Uzinelor chimice române; și încă mai e. E o plăcere să vezi frontispiciul pe care scrie, cu literele acelea interbelice, numele fabricii:

Fabrica de galoși – așa a ajuns să fie cunoscută biata fabrică, rămasă de pe vremea cînd zona-ntreagă era plină de mîndrie industrială.

După Revoluție, la magazinul fabricii găseai fel de fel de încălțăminte de cauciuc și cu talpa de cauciuc – mai ales niște pantofi de vară din pînză care rezistau destul de bine întreg sezonul estival, deși cam miroseau a galoși.

Acum zece ani încă mai puteai vedea – acuma unde azi e la parter magazinul Carrefour – muncitorii lucrînd la cizmele de cauciuc.

Hala de la stradă a fost și depozit de mobilă; azi e folosită și pentru studiourile televiziunii Digi.

Trafic tot mai greu

Uneori totul pare atît de simplu – vorbim de îmbunătățiri aduse orașului nostru, îmbunătățiri care s-ar face fără mari bătăi de cap și de pe urma cărora ar beneficia tot locuitorul.

Iată, bunăoară, cotul ciudat – de 90 de grade – pe care șoseaua Progresului îl face în capăt, cînd se continuă cu strada Constantin Istrati. Se simte improvizația, chiar și azi, se simte că se poate face mai mult.

Bunăoară, continuarea șoselei de-a lungul căii ferate dezafectate ce ia drumul Giurgiului. Pe alocuri, există o stradă asfaltată ce însoțește această cale ferată pînă aproape de zona Gării Progresul – această stradă e folosită ca scurtătură, ca rocadă, ca arteră-debușeu. Nu vreți să știți cum se trăiește de-a lungul acestei vechi căi ferate, nu vreți să vedeți ghetourile, casele făcute din placaj și ce oameni amărîți au ajuns să trăiască aici…

Se vorbește de mult despre valorificarea acestei zone rămase părăginite. Despre desenarea unei șosele care să scoată traficul spre Giurgiu fără să mai gîtuie tradiționala axă Viilor-Giurgiului. Despre – chiar – refolosirea căii ferate pentru un tren urban….

Oricum, ceva trebuie făcut. Doar ca să nu mai avem aceste maidane sinistre, cum este acela dintre Constantin Istrati și Înclinată – teren viran pe care nu s-a construit nimic.

Doar ca să nu mai fie nevoie să ocolești un cartier întreg ca să ajungi dinspre Trafic Greu spre Pieptănari…

Nu știu cum – niciodată – aceste idei pentru îmbunătățirea vieții în orașul nostru nu se regăsesc nici pe agenda administrației, nici pe agenda societății civile. Dar știu că e păcat.

Trafic atît de greu

Doamne, e așa de greu să fii civilizat, așa de greu să faci ceva pentru om!

E cel mai greu lucru din lume.

Trafic Greu – șoseaua Progresului adică – este o arteră improvizată pe vremea lui Ceaușescu, deschisă prin 1988. Dubla axa Viilor-Panduri, căzută în desuetudine odată cu lucrările la Centrul Civic. Inițial, Trafic Greu era o șosea betonată; a fost asfaltată în anii 2000 de-abia. Era tăiată și de vreo două linii de cale ferată, care duceau – din linia principală, paralelă cu șoseaua – spre curțile fabricilor care funcționau în acea vreme.

Cînd s-a construit, nu prea se mai dădea doi bani pe siguranța pietonului – așa că pe partea cu gardul betonat ce mărginește calea ferată (azi dezafectată) nu s-a prevăzut trotuar.

Priviți, deci, cum se traversează la intersecția cu Calea Rahovei și azi:

… este îngrozitor ca azi, la un sfert de secol de la inaugurarea acestei șosele, să nu se facă încă nimic pentru siguranța omului care traversează pe aici.

Iată unde duce trecerea de pietoni:

Desigur, se poate face și altceva, dacă socotim că merită să ne ocupăm de oameni:

Zic că se poate, pen’că, de pildă, la intersecția cu 13 Septembrie este nițel mai bine:

din zbor

văd şi eu că se demolează fosta clădire Pepsi, de pe Fabrica de Chibrituri.

… o fi pagubă, n-o fi – nu ştiu. Cine vrea să-şi aducă aminte de istoria industriei din zonă, să se uite aici.

Perpendicular pe circular

Se fac aproape doi ani de cînd tramvaiul 1 dă roată prin Bucureşti, şi mă bucur să văd această linie din ce în ce mai folosită. Traseul e circular – întrerupt însă foarte neprietenos pentru călător la Şura Mare.

În fine: chiar şi eu merg cu 1 destul de des şi destul de mult – suficient cît să-mi dau seama de nişte lucruri.

În primul rînd, pe Trafic Greu circulă multe linii de tramvai. Avem 1, 8, 11, 25 şi 47 – încălecîndu-se, încrucişîndu-se şi pierzîndu-se multe minute la făcutul la stînga şi la dreapta. Desigur, nici una din aceste linii nu e de sacrificat; ar însemna ca un cartier întreg să piardă o legătură directă şi oamenii să plătească mai mult.

Cînd spun că liniile astea nu trebuie sacrificate, poate greşesc – pentru că din păcate, linia 47 nu a fost soluţia de care Ghencea şi 13 Septembrie aveau nevoie. După an şi jumătate de funcţionare, 47 e folosit cam doar de invalizi, bătrîni şi militari în termen; adică de cei care nu se grăbesc. Să ajungi din Ghencea la Unirea ocolind pe la Filaret se dovedeşte incomod. Mă întreb dacă 47 trebuie să rămînă în funcţiune aşa cum e acum – adică cu un vagon care vine la 20 de minunte. Da: e un cerc vicios – oamenii nu iau acest tramvai pentru ca vine rar; şi tramvaiul vine rar pentru că puţinătatea călătorilor nu justifică o cadenţă mai mare…

Circulaţia lui 47 pe Trafic Greu şi virajul său stînga de la 13 Septembrie încurcă tramvaiele care merg înainte. Un tramvai 1 care se nimereşte în spatele unui 47 aşteaptă 2-3 minute din cauza manevrelor de schimbare a macazului şi a pierderii unui verde, cel puţin.

Ce să mai zici de amărîta stradă 11 Iunie? Trec pe ea 4 linii de tramvai. Da, şi linia 7 e bunuţă, nici linia 27 nu-i rea; dar toate tramvaiele astea care fac stînga pe 11 Iunie, venind pe Regina Maria dinspre Unirii fac un adevărat balamuc în intersecţia de-acolo.

De-abia acum ajungem la miezul chestiunii. Aşa cum e gîndită şi construită reţeaua de tramvai din partea sud-vestică a oraşului, călătorul nu are mari beneficii.

O linie ca 47 nu trebuia să lege Ghencea de Unirea prin Trafic Greu – ci direct, construindu-se o linie de tramvai pe bulevardele 13 Septembrie şi Unirii! Da!

Merită să ţii linia 7 din Giurgiului care ocoleşte pe Viilor, Filaret şi 11 Iunie pentru ca să ajungă la Unirea?

Ca să ajungi la Unirea cu 27, face să vii dinspre Dudeşti şi să te duci prin Pasajul Mărăşeşti, pe la Parcul Carol şi să te întorci pe Regina Maria?

Am mai zis-o şi o s-o mai zic iar: Bucureştiul nostru are nevoie de schimbări curajoase ale transportului public:

Să ne gîndim – ce vrem? Tramvaie care să nu mai şerpuiască şi să se unduiască între cartiere, ci să lege rapid periferiile de centru. Tramvaie din care să fie comod să cobori şi să traversezi la staţia de legătură. Tramvaie care să aibă, preferenţial, acces în intersecţii şi care să fie lăsate să treacă mai repede chiar de către agenţii de poliţie rutieră.