despre ce se mănîncă în București - și cu ce se mănîncă Bucureștiularhiva

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (VI)

de C. D. Mocanu și HM

… electronice, electrocasnice și nu numai: radioreceptorul „UML S 631 T”, mașina de spălat  „Albalux 3”, cea de cusut „Ileana”, aspiratorul „Record”, precum și motoretele și bicicletele „Carpați”. Toate și cu plata-n rate.

Va urma!

Claxonatul interzis în presa vremii

de Ando și HM

Toate au un început: și pe 1 Octombrie 1963 a-nceput să fie mai liniște în Capitală, întrucît claxonatul a fost interzis:

C-o lună înainte, spre cuvenita informare a cetățeanului, ziarele începuseră popularizarea hotărîrii luate în August de către Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei.

Pe măsură ce ne apropiam de ziua-ntîi, se-mpart 300000 de pliante cetățenilor și părinților, se tipăresc cîte 4000 de afișe pentru șoferi și pietoni, se difuzează anunțuri la cinematografe și o dubă cu stație de amplificare se plimbă prin oraș, făcînd mare gălăgie – să știe tot poporul.

Și oleacă de bașcălie – după intrarea în aplicare a interdicției – nu strică nicioodată.

Juma’ de an mai încolo, Miliția zicea că-ncep să se culeagă roadele: odată cu liniștea-n oraș crescuse și atenția conducătorilor auto și-a pietonilor.

listă de articole selecționate din presa vremii – aicilistă de articole selecționate despre infrastructură – aici.

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (V)

de C. D. Mocanu și HM

În episodul de azi: reclama cotidianului România Liberă (era perioada-n care Matty devenea rezidentul oficial al celebrei rubrici „Una pe zi”) și a a binecunoscutului săptămînal Magazin, editat atunci de România liberă:

… vreo două reclame la confecții – mai simandicoase, ori pentru excursii

… și dacă tot plecam în excursii, măcar știam unde-n județul Arad putem trage:

… și cu produse fortifiante și hrănitoare să ne-ndemnăm: bomboane, drageuri, caramele, ciocolată, șerbeturi și napolitane.

Va urma!

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (IV)

de C. D. Mocanu și HM

… e momentul să vedem seria de calendare cu atracțiile turistice ale anului ’67: Mamaia, Poiana Brașov, Maramureșul – mare lucru nu s-a schimbat de-atuncea; nici chiar cheful de camping, dacă ne gîndim la succesul pe care-l are industria rulotelor.

Va urma!

Împotriva fumatului în presa vremii

de Ando și HM

O campanie de presă din primăvara anului 1967, desfășurată îndeobște în paginile „Scînteii”. Venea după decizia Ministerului Comerțului Interior ca să nu se mai fumeze în magazinele alimentare și nealimentare, în cofetăriile și patiseriile frecventate îndeosebi de copii; în marile magazine să se poată fuma doar în locuri special amenajate; iar în restaurante să se amenajeze saloane speciale pentru nefumători. A fost doar un mic pas, întrucît de-abia în zilele noastre s-a interzis complet fumatul în spațiile astea.

Titlurile, grăitoare, precum și ecourile, întrucît nu se făcea nimic pentru oprirea fumatului în birouri, instituții, săli de ședințe:

 • Cetățenii califică fumatul în birouri ca UN ACT NECOLEGIAL, ca O SFIDARE A NORMELOR DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ
 • Medicii viciază aerul bolnavilor
 • La discreția mojiciei
 • Ce să fac? Să-mi pun mască de gaze?
 • Interdicția, fără consecințe, devine platonică
 • Logica imperturbabilă, monstruoasă, a egoismului
 • O formă de intoxicare colectivă – FUMATUL ÎN ȘEDINȚE
 • De ce atîtea menajamente pentru cei ce nu menajează pe nimeni?
 • Este omenească plăcerea unora cu prețul suferinței celorlalți?
 • Va muri cineva dacă cel puțin 2-3 ore va respira aer curat?
 • Exemplul negativ al ședințelor U.T.C.
 • În pădure – nu, dar în școală – da?
 • Viața infirmă scepticismul celor ce nu cred că fumatul în public poate fi reglementat
 • În cofetăria noastră s-a interzis fumatul și vînzarea a crescut
 • Ocrotiți-i pe nefumători!

 

… rămînea – de ce nu? – și problema slabei calități a produselor de tutun, asupra cărora se apleca „România Liberă” un an mai tîrziu: „ne cumpărăm dimineața pachetul de Carpați de Sf. Gheorghe (fabrica preferată) și din douăzeci de alegem cinci mai… fumabile. Restul sînt cu praf: praf de tutun. Încercăm și cu București: bețe sută la sută din care jumătate conțin nervuri groase, bîrne, grinzi… Snagov și Litoral, mai suportabile, sînt și ele «tari ca piatra»… dar chiar așa tari, Snagov și Litoral se găsesc în provincie numai iarna (ca și Pepsi-Cola)”

FUMATUL FACE RĂU

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (III)

de C. D. Mocanu și HM

Azi, o reclamă a asigurărilor – Adas – semnată „Nobi”, ceea ce ne-ar putea duce cu gîndul la Nicolae Nobilescu – cine știe?

Altele: Tarom, CEC, Recom – firma de publicitate a Statului, cum am putea zice – și o reclamă a fostei intreprinderi de îngrășăminte chimice Azochim din Săvinești (Piatra Neamț).

Va urma!

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (II)

de C. D. Mocanu și HM

Azi, un calendar al Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor și alte două ale Căilor Ferate; mai precis ale Oficiului de exploatare a vagoanelor restaurant și de dormit.

Va urma!

anularea și reducerea impozitelor din presa vremii

de Ando și HM

Pe 14 iunie 1949 – imediat după Naționalizare – se dădea decretul privind anularea și reducerea de impozite, taxe și amenzi fiscale, de orice fel, din anii precedenți.

Rămășiță a „politicii dușmănoase” a vechiului regim exploatator, „asuprirea celor ce muncesc, stabilirea de impuneri ireale, dresarea de acte de contravenție fără bază legală” trebuia lichidată laolaltă cu „haosul din trecut” și „procedeele banditești ale dușmanilor regimului nostru de democrație populară”.

Expunerea de motive, împreună cu textul decretului, s-a publicat a doua zi în presa centrală, iar noi am ales să vi le arătăm din prima pagină a României Libere.

listă de articole selecționate din presa vremii – aici

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1967 (I)

de C. D. Mocanu și HM

Am intrat în anul 1967. Ne uităm la cinci calendare comandate de Uniunea Cooperativelor Meșteșugărești din București.

Comenzi și reparații de confecții, tricotaje, marochinărie și încălțăminte; reparații autoturisme (prin cooperativa Metalo Casnica); reparații radio și televizoare (prin cooperativa Radio Progres); reparații articole electro-casnice și de uz casnic (prin cooperativele Electro-Bobinajul și Tehno-Metalica).

Va urma!

Urme ale trecutului (II) Calendare de buzunar 1966 (VII)

de C. D. Mocanu și HM

Ultima tranșă de calendare din ’66: reclamele lenjeriilor de pat ale Intreprinderii Textile „Dacia” (înființată înainte de Război, azi nu mai e), ale combinatului „Carom” din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej (azi orașul e Onești, combinatul mai mult ca sigur pe butuci) și ale combinatului vecin din Borzești. Plus un îndemn al Direcției de Statistică de a completa „cu grije și exactitate” bugetul de familie.

 

Va urma!